2017-04-15 16:31:19

Tau sẽ để cái ảnh ở đây và không nói gì =))) 😆😆😆 em xin lỗi ĐẠI GIA ㅋㅋㅋ

Cre: LEGGO – EXID’s Vietnamese Fanpage
@exidofficial @soul.g_heo @x_xellybabyx @ahnhani_92 @hyeliniseo @jeonghwa_0508 #EXID #exidleggo #ahnhani #hani #ahnheeyeon #안희연 #신한생명아이사랑보험 #HeoSolji #허솔지 #LE #엘리 #AhnHyojin #안효진 #Hyelin #혜린 #SeoHyelin #서혜린 #Junghwa #정화 #ParkJeonghwa #박정화 #LEGGO #VLEGGO #NightRatherThanDay #낮보다는밤 #Eclipse

Tau sẽ để cái ảnh ở đây và không nói gì =))) 😆😆😆 em xin lỗi ĐẠI GIA ㅋㅋㅋ

Cre: LEGGO – EXID’s Vietnamese Fanpage
@exidofficial @soul.g_heo @x_xellybabyx @ahnhani_92 @hyeliniseo @jeonghwa_0508 #EXID #exidleggo #ahnhani #hani #ahnheeyeon #안희연 #신한생명아이사랑보험 #HeoSolji #허솔지 #LE #엘리 #AhnHyojin #안효진 #Hyelin #혜린 #SeoHyelin #서혜린 #Junghwa #정화 #ParkJeonghwa #박정화 #LEGGO #VLEGGO #NightRatherThanDay #낮보다는밤 #Eclipse

Source

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.