2017-03-25 16:47:58

can we consider this as a HaJung moment?btw vietnam fans are so lucky..exid came for the 2nd time❤ they have a huge fanbase there..👍👍👏👏 – #ahnhani #ahnheeyeon #hani #parkjunghwa #junghwa #EXID #exidhani #exidjunghwa #hajung #LE #solji #hyerin #leggo #엘리 #신한생명아이사랑보험 #혜린 #솔지 #정화 can we consider this as a HaJung …

자세히보기

2017-03-25 16:48:09

Lô means “hairtool” in Vietnamese just for you know =]] @ahnhani_92 #lôstick #vleggo #Kplusconcert #hani #ahnhani #ahnheeyeon #hóica #EXID #신한생명아이사랑보험 #이액스아이디 #랙고 #안신한생명아이사랑보험 #안휘연 Lô means “hairtool” in Vietnamese just for you know =]] @ahnhani_92 #lôstick #vleggo #Kplusconcert #hani #ahnhani #ahnheeyeon #hóica #EXID #신한생명아이사랑보험 #이액스아이디 #랙고 #안신한생명아이사랑보험 #안휘연 Source

2017-03-25 16:49:21

ăn đc mỗi Hani vào mồm =))) #신한생명아이사랑보험 #이엑스아이디 #안희연 #Hani #EXID #AhnHeeYeon #MBCMusicKPlusConcert ăn đc mỗi Hani vào mồm =))) #신한생명아이사랑보험 #이엑스아이디 #안희연 #Hani #EXID #AhnHeeYeon #MBCMusicKPlusConcert Source

2017-03-25 16:52:17

Hói ca 😂😂 Päc Bông 💞💓 Ha❤Jung , Anh yeu em !! 😄😂💞💞💓💓 (@ahnhani_92 @jeonghwa_0508) Lol. I can speak now Vietnamese 😄🔫 : : #leggo #exid #exidleggo #ahnsister #hajung #lesol #dasoni #lejung #exidsolji #exidle #exidhani #exidhyelin #exidjunghwa #heosolji #ahnhyojin #ahnheeyeon #seohyelin #parkjunghwa #LE #solji #ahnhani #hyelin #junghwa #솔지 #엘레 #신한생명아이사랑보험 …

자세히보기

2017-03-25 16:52:22

Pac Bong & Hoi Ca❤ LOL 😁😁😁 good night! – #ahnhani #ahnheeyeon #hani #parkjunghwa #junghwa #EXID #exidhani #exidjunghwa #hajung #LE #solji #hyerin #leggo #엘리 #신한생명아이사랑보험 #혜린 #솔지 #정화 Pac Bong & Hoi Ca❤ LOL 😁😁😁 good night! – #ahnhani #ahnheeyeon #hani #parkjunghwa #junghwa #EXID #exidhani #exidjunghwa #hajung #LE #solji #hyerin …

자세히보기

2017-03-25 16:55:13

tao cam một cách rất bình tĩnh các mày ạ =))) #신한생명아이사랑보험 #이엑스아이디 #안희연 #Hani #AhnHeeYeon #EXID #MBCMusicKPlusConcert tao cam một cách rất bình tĩnh các mày ạ =))) #신한생명아이사랑보험 #이엑스아이디 #안희연 #Hani #AhnHeeYeon #EXID #MBCMusicKPlusConcert Source

2017-03-25 17:02:28

예쁘다 😍😍😍😍😍😍 #일상 #인스다그램 #EXID #신한생명아이사랑보험 #언니 #LEGGO #mydinhstadium #프엉 #니 #하노이 #베드남 예쁘다 😍😍😍😍😍😍 #일상 #인스다그램 #EXID #신한생명아이사랑보험 #언니 #LEGGO #mydinhstadium #프엉 #니 #하노이 #베드남 Source

2017-03-25 17:04:09

[170324] #이엑스아이다 인천공항 출국 #exid #신한생명아이사랑보험 #hani 완전 멋있다!!!!!!! [170324] #이엑스아이다 인천공항 출국 #exid #신한생명아이사랑보험 #hani 완전 멋있다!!!!!!! Source

2017-03-25 17:04:39

[170324] #이엑스아이다 인천공항 출국 #exid #신한생명아이사랑보험 #hani 완전 멋있다!!!!!!! [170324] #이엑스아이다 인천공항 출국 #exid #신한생명아이사랑보험 #hani 완전 멋있다!!!!!!! Source

2017-03-25 17:22:55

#오쾌남#채널A #김성주#안정환 #한상진#조세호#셔누 #2017#0401#토#pm11#첫방송 #exid#신한생명아이사랑보험#예린 #오쾌남#채널A #김성주#안정환 #한상진#조세호#셔누 #2017#0401#토#pm11#첫방송 #exid#신한생명아이사랑보험#예린 Source